Classic Cars Paweł Sławiński

 
 
 1. Strona
  główna
 2. Oferta
  wynajem aut
 3. Sprzedaż części
  i samochodów
 4. Galeria
 5. Cadillac
  Marszałka
 6. Phantom I
 7. Kontakt
 
 
Kronika fotograficzna
 

Rolls-Royce Corniche z 1967 r.

Rolls-Royce Silver Shadow z 1973 r.

Rolls-Royce Phantom III z 1937 r.

RR Silver Cloud III z 1964 r. oraz Mercedes Pagoda z 1966 r.

Rolls-Royce'y: Phantom III z 1937 r. i Silver Shadow
oraz Bentley S-1

Rolls-Royce Corniche z 1967 r.

Rolls-Royce 25/30 HP 1937 r. i Corniche z 1967 r.

Rolls-Royce 25/30 HP 1937 r. (Maltby of Folkestone)

Rolls-Royce Phantom VI z 1974 r.

Rolls-Royce Phantom I z 1928 r.

Rolls-Royce'y Corniche z 1967 r.

Rolls-Royce Phantom I z 1928 r. i Cloud III z 1964 r.
oraz Mercedes Pagoda z 1966 r.

Rolls-Royce Phantom I z 1928 r. i Silver Spur z 1984 r.

Rolls-Royce Phantom I z 1928 r.
oraz Corniche z 1967 r. i Silver Spur z 1984 r.

Rolls-Royce Phantom I z 1928 r.

RR Phantom III z 1937 r. i MB Pagoda z 1966 r.

RR Phantom I z 1928 r. i Cloud III z 1964 r.

Rolls-Royce Phantom I z 1928 r.

Rolls-Royce Phantom I z 1928 r.

Rolls-Royce Phantom I z 1928 r.

RR Phantom I z 1928 r. i MB Pagoda z 1966 r.

Rolls-Royce Phantom I z 1928 r. (silnik i rama)

Rolls-Royce Silver Cloud I z 1956 r.

RR Phantom I z 1928 r. i Silver Cloud I z 1956 r.
oraz Rolls-Royce Silver Spirit z 1981 r.

Rolls-Royce Silver Shadow II z 1976 r.

RR: Phantom I z 1928 r. i III z 1937 r.,
Rolls-Royce'y Corniche z 1967 r.

RR Phantom I z 1928 r. i Corniche z 1967 r.,
Rolls-Royce Phantom III z 1937 r.

Rolls-Royce Phantom III z 1937 r.

Rolls-Royce Phantom I z 1928 r.

RR Phantom I z 1928 r. i Silver Spirit z 1981 r.

Rolls-Royce Phantom I z 1928 r.

RR Silver Cloud I z 1959 r. i Silver Spirit z 1981 r.

RR Phantom I z 1928 r. i Silver Cloud I z 1959 r.

Rolls-Royce Phantom I z 1928 r.

Rolls-Royce Corniche z 1967 r.

Rolls-Royce Phantom I z 1928 r.

MB Pagoda z 1966 r., RR: Silver Spirit z 1981 r.,
Corniche z 1967 r. i 20/25 HP Sedanca by Young z 1934 r.

Rolls-Royce Silver Spirit z 1981 r.

Rolls-Royce Silver Spirit z 1981 r.

RR Corniche z 1967 r. i Phantom I z 1928 r.

Rolls-Royce Phantom I z 1928 r.

Rolls-Royce Phantom I z 1928 r.

Rolls-Royce Corniche z 1967 r.
Silver Cloud I z 1959 r. i Phantom I z 1928 r.

Rolls-Royce Corniche z 1967 r.
i 20/25 HP Sedanca by Young z 1934 r.

Rolls-Royce Silver Cloud I z 1959 r.
i 20/25 HP Sedanca by Young z 1934 r.

Rolls-Royce Silver Cloud III z 1964 r.
i 20/25 HP Sedanca by Young z 1934 r.

Cadillac Fleetwood Special Seven Passanger
Limousine 355D z 1934 r. dla Marszałka Józefa Piłsudskiego

Cadillac Fleetwood Special Seven Passanger
Limousine 355D z 1934 r. dla Marszałka Józefa Piłsudskiego

Cadillac Fleetwood Special Seven Passanger
Limousine 355D z 1934 r. dla Marszałka Józefa Piłsudskiego

RR Corniche z 1967 r. i Cadillac z 1934 r.

Cadillac Fleetwood Special Seven Passanger
Limousine 355D z 1934 r. dla Marszałka Józefa Piłsudskiego

RR Corniche z 1967 r., Silver Cloud III z 1964 r.,
Silver Cloud I z 1959 r. i Cadillac Fleetwood z 1934 r.

RR Corniche z 1967 r. i Cadillac Fleetwood z 1934 r.

RR Corniche z 1967 r. i Silver Cloud I z 1959 r.
oraz Cadillac Fleetwood z 1934 r.

RR Cloud I z 1959 r. i Cadillac Fleetwood z 1934 r.

RR Corniche z 1967 r. i Silver Cloud I z 1959 r.

RR Corniche z 1967 r. i MB Pagoda z 1966 r.

Rolls-Royce Corniche z 1967 r.

Cadillac Fleetwood Special Seven Passanger
Limousine 355D z 1934 r. dla Marszałka Józefa Piłsudskiego

RR Corniche z 1967 r. i Cadillac Fleetwood z 1934 r.

Cadillac Fleetwood Special Seven Passanger
Limousine 355D z 1934 r. dla Marszałka Józefa Piłsudskiego

Mercedes Pagoda z 1966 r. i Cadillac z 1934 r.

Cadillac Fleetwood Special Seven Passanger
Limousine 355D z 1934 r. dla Marszałka Józefa Piłsudskiego

Cadillac Fleetwood z 1934 r.
i Rolls-Royce 20/25 HP Sedanca by Young z 1934 r.

Rolls-Royce Silver Cloud III z 1964 r.
i 20/25 HP Sedanca by Young z 1934 r.

RR Corniche z 1967 r. i Phantom I z 1928 r.

RR Corniche z 1967 r. i Phantom III z 1937 r.

Rolls-Royce'y Corniche z 1967 r.

Cadillac Fleetwood Special Seven Passanger
Limousine 355D z 1934 r. dla Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bentley S-1 z 1956 r.

Bentley S-1 z 1955 r., Cadillac Fleetwood z 1934 r.
RR: Corniche z 1967 r., Phantom I z 1928 r. i III z 1937 r.

Bentley S-1 z 1955 r. oraz Cadillac Fleetwood
Special model 355D z 1934 r. dla Marszałka Józefa Piłsudskiego

Rolls-Royce Corniche II z 1989 r.

Cadillac Fleetwood Special Seven Passanger
Limousine 355D z 1934 r. dla Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bentley S-1 z 1955 r. oraz Cadillac Fleetwood
Special model 355D z 1934 r. dla Marszałka Józefa Piłsudskiego

Rolls-Royce Corniche z 1967 r.

Bentleye S-1 z 1955 i 56 r. oraz Overland z 1925 r.

Rolls-Royce Corniche z 1967 r.

Bentley S-1 z 1956 r.

Bentley S-1 z 1955 r. oraz RR Corniche z 1976 r.

Rolls-Royce Corniche z 1976 r.

Overland z 1925 r., Bentley S-1 z 1959 r.
oraz RR Silver Shadow z 1967 r.

Overland z 1925 r. i Bentley S-1 z 1955 r.

Overland typ 91 Tourer z 1925 r.

Overland z 1925 r. i RR Corniche z 1976 r.

Bentleye S-1 z 1955 i 59 r.

Bentley S-1 Hooper Empress z 1955 r.

Bentley S-1 z 1955 r. i RR Corniche z 1976 r.

Rolls-Royce 20/25 HP z 1934 r.

Overland typ 91 Tourer z 1925 r.

Bentley S-1 z 1955 r i RR Corniche z 1976 r.

RR: Silver Cloud III z 1964 r. i Corniche z 1976 r.

Bentley S-1 Hooper Empress z 1955 r.

rama Bentleya S-1 Hooper Empress z 1955 r.

rama Bentleya S-1 i Silver Shadow II z 1978 r.

Dostawa aut: Overland typ 91 Tourer z 1925 r.
Rolls-Royce Silver Cloud III z 1964 r. i rama S-1

Bentley S-1 i RR Silver Shadow II z 1978 r.

Bentley S-1 Hooper Empress z 1955 r.

Bentley S-1 Hooper Empress z 1955 r.

Początek działalności, czyli: Bentley S-1 Hooper
Empress z 1955 r. oraz Rolls-Royce Silver Shadow II z 1978 r.